Avvaktar att utse valberedning till intill nästa årsmöte.