Styrelsen
styrelsen@hogmasten.se 

Ledamöter:

Ordförande & sekreterare
Rune Persson 

Vice ordförande
Finn Oskarsson

Avtal & Ekonomi
Rickard Olsson

Nyhetsbrev & Hemsida
Ewa Ekblad

Miljörum &  Nyckelansvarig

Jan Klev

Suppleanter:
Byggnation & Måleri & Försköning

Thomas Lindgren

Säkerhet
Anna Jonsson
Använder ni en publik dator och har loggat in? I så fall rekommenderas att ni avslutar sessionen med att stänga ned alla i webbläsaren öppna flikar/fönster.