Ekonomisk förvaltning
NABO/ Örehus Fastighetsförvaltning AB

Kontakt
nabo.se/kontakt 
010-288 00 27 månd-fred 09.00- 12.00
 
Hanterar bl.a:
Avifrågor, pantsättningar, parkering/garage