Ekonomisk förvaltning
Örehus Fastighetsförvaltning AB

Kontaktperson
Lisbeth Hillerkrans - lisbeth.hillerkrans@orehus.se
te. 040-23 43 00 

Telefontid mån.-tors. 10-12
http://www.orehus.se/ 
 
Hanterar bl.a:
Avifrågor, pantsättningar, parkering/garage