Foto Anders Rundegren, Utsikt från våning 7, september 2020