Styrelsen för 2023-2024 är:

Ordförande & Ekonomi
Rickard Olsson

Vice ordförande & Hemsida & Nyhetsbrev
Ewa K Ekblad

Fastighet
Besar Jashanica och Kristoffer Ravnholt

Avtal
Mats Henningsson


Kontakt:
styrelsen@hogmasten.se

Styrelsenjpg

Fr v Besar, Rickard, Ewa, Kristoffer och Magnus. (Vi saknar Mats på bilden)


Styrelsens ansvar:
  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen och har rätt att ingå avtal för föreningens räkning, samt teckna dess firma
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen, en så kallad vårdplikt om föreningen vilket innebär ansvar för att föreningens fastighet och ekonomi sköts på ett bra sätt
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Styrelsen har under senare år arbetat på ett både omfattande och aktivt sätt för att minimera föreningens externa kostnader. Där bland annat fasadtvätt, uthyrning av affärslokal, ventilationsoptimering, minimering av el i gemensamma ytor, inskaffande och skötsel av blomlådor, teknik i form av informationsskärmar, entrédörrar med mycket mera.