Styrelsen
styrelsen@hogmasten.se 

Ledamöter:

Ordförande 
Finn Oskarsson 

Vice ordförande & Ekonomi
Rickard Olsson 

Nyhetsbrev & Hemsida
Ewa K Ekblad

Administration
Mats Åkesson 

Fastighet

Pathrik Vesterholm

Suppleanter:
Anna Jonsson och Mats PerssonAnvänder ni en publik dator och har loggat in? I så fall rekommenderas att ni avslutar sessionen med att stänga ned alla i webbläsaren öppna flikar/fönster.