Styrelsen för 2022-2023 är:

Ordförande & Ekonomi
Rickard Olsson

Vice ordförande & Hemsida & Nyhetsbrev
Ewa K Ekblad

Sekreterare
Magnus Brokelind

Fastighet
Pathrik Vesterholm och Besar Jashanica

Suppleanter:
Trine Bruun Knudsen och Mats Henningsson

Kontakt:
styrelsen@hogmasten.se


Styrelsens mötesdagar under höstterminen -22 är, med reservation för förändringar:
17aug, 5okt, 9nov och den 14dec.Fr. v övre raden: Pathrik, Ewa, Besar och fr. v nedre raden Rickard och Magnus.
Saknas på bilden gör Trine och Mats.