Bostadsrättsföreningen Högmasten (7696255525)
ORDNINGS, ANSVAR – OCH TRIVSELREGLER

Med stöd av kapitel 7 §9i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordning, ansvar - och trivselregler.

(Gällande för bostadsrättsinnehavaren, dessa familj och gäster)
(Bostadsrättsinnehavaren nedan kallad ”innehavaren”) 

§1 Innehavaren ska vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som föreningens egendom i övrigt.
Rabatter, planteringar och området i anslutning till huset ska vårdas.
Vi hjälps åt att hålla det rent och snyggt.  Självklart plockar vi upp om vi tappar något, torkar upp om kompostpåsen läcker och håller alla gemensamma utrymmen i och kring huset rena och snygga. Vi bor i ett vackert hus i ett blåsigt område, om löv blåser in, finns redskap i miljörummet för att enkelt snygga till i framför allt entrén.

§2 Om det i lägenheten uppstår sådan skada, att avhjälpandet inte kan skjutas upp, t ex vattenläckage eller stopp i avlopp, skall JM omedelbart kontaktas, dagtid och övrig tid kontaktas bevakningsbolaget. (kontakter via hemsida och digital skärm vid entrén)
Ansvarsfördelning mellan förening och innehavaren, framgår av föreningens stadgar. Se även flik 2 i Bo pärmen.  

§3 I lägenheten får inte förekomma aktiviteter som kan störa övriga medlemmar.
Yrke – eller affärsverksamhet, där återkommande besök av gäster/kunder sker, får inte bedrivas. 

§4 Mellan 23.00 och 07.00, ska ljudnivån i lägenheterna inte störa övriga medlemmar.
Detta gäller naturligtvis även övrig tid, då fönster och balkongdörrar bör vara stängda vid högre ljudnivåer. 

§5 Källsortering sker enligt anvisningar i miljörummet. Annat avfall borttransporteras av innehavaren. Miljörummet är ingen avstjälpningsplats för annat än vad som markerats vid respektive container. Bara plast ska slängas i plast, kartong i kartong. När material blandas innebär det ökade kostnader för miljöhanteringen. Vid större mängder kartong/wellpapp - kör till en miljö - eller returstation.

§6 Naturligtvis gäller samma sak, gällande oljud eller förorening om vi har djur i lägenheterna. Rastning av hund och katt får inte ske på innergårdarna och våra sällskapsdjur rastas inte heller i anslutning till huset. Innehavaren ansvarar för att informera tillfälliga hund- och kattvakter om vad som gäller.
I lokala hälsoföreskrifter kap2 §1 gäller förbud att utan särskilt tillstånd av miljö – hälsoskyddsnämnden hålla bl. a orm. Tillstånd för detta ska även inhämtas från vår styrelse.  

§7 Torkmattor, skor, växter, lyktor mm får inte läggas/ställas utanför lägenhetsdörr i trapphus 

§8 Utomhusantenn, parabol, får inte sättas upp. 

§9 Balkongens golv är någon annans tak. Därför har vi fat under krukor och planterar inte om nära balkongräcket, då detta kommer att hamna på lägenheter under din egen. Vid tvättning av balkongglaset kommer vatten och fönsterputs att rinna på underliggande balkonger, och det är ok. Ev. balkonglådor skall hängas på balkongräckets insida.
Iaktta försiktighet vid vattning och omplantering av växter på balkongen. Inglasning av balkong, installation av braskamin/kamin, uppsättning av staket vid uteplats och uppsättning av markiser får endast ske efter styrelsens godkännande. För inglasning av balkong krävs även byggnadstillstånd.
Färg på markisväv ska vara NCS S 7020-B90G (Liberty Blue) eller NCS S 7020-R70B (Liberty Green) med rak framkant. Kulör på markisboxen ska vara lika fasadkulören. Klinker på balkong får läggas under förutsättning att plattorna är frost beständiga 300 x 300 mm i ljusgrå kulör, arbetet ska utföras fackmannamässigt, och även här krävs tillstånd av styrelsen. 

§10 Trapphus, hissar, entréer, källargångar och på andra allmänna platser får inte skräp, packlårar, cyklar etc. lämnas bl. a av brand – och utrymnings skäl. Eventuell förvaring av otillåtna föremål skall efter anmodan av styrelsen avlägsnas. Sker inte detta, kommer styrelses bortforsla föremålen, på innehavarens bekostnad.  

§11 Piskning av möbler, mattor eller kläder får inte ske på balkongerna, i våra trapphus eller i entrén.  

§12 Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hisshallar eller trappuppgångar får inte utföras utan styrelsens medgivande. Inte heller får åverkan göras i fasaden genom borrning och/eller uppsättning av hyllor på balkongerna. Sugproppar utan limfunktion, kan användas.

§13 Cyklar och mopeder, ska ställas på anvisade platser, cykelställ framför huset och/eller i garage.
Självklart vill vi ha snyggt även här. En gång/år och efter information från styrelsen märker vi upp våra cyklar och mopeder med namn, gatuadress och lägenhetsnummer. Cyklar och mopeder som inte markerats inom angiven period, kommer att hämtas/bortforslas.  

§14 Grillning på balkong/uteplats får endast ske med el – eller gasolgrill. Kolgrill är absolut inte tillåtet. All grillning bör ske med största aktsamhet med hänsyn till såväl grannar som brandsäkerhet. 

§15 Fyrverkeri/smällare får inte avfyras från balkonger, innergård, uteplats.
Med största aktsamhet och säkerhet, får marschaller får användas på balkong.  

§16 I parkeringsgaraget får endast bilar, motorcyklar, mopeder, cargobikes, och elrullstolar ställas upp. (Brf Högmasten har en kundvagn i barnvagns förrådet, för att göra det lättare att forsla varor från garage till lägenhet).
All annan förvaring skall ske i lägenheter eller i lägenhetsförråd.
Ev. förvaring av otillåtna föremål ska ske efter anmodan från styrelsen avlägsnas, sker inte det, kommer styrelsen att bortforsla föremålen på ägarens bekostnad.  

§17 Ovanstående regler är framtagna för en tydlig, trevlig och trygg miljö för alla medlemmar i vår förening och gäller för såväl innehavaren, dessa familj och vänner. 

Dessa ordningsregler gäller till dess de av styrelsen revideras efter behov, som komplement till stadgar och eventuellt övriga förekommande ordningsskrifter.  

Styrelsen Högmasten den 12 december 2018