Informationstavla
Medlemsförteckning, allmän information, senaste nytt och aktuellt nyhetsbrev finns på informationsskärmen i entrén.
Vårt snabbaste sätt att nå alla med information - så titta gärna till när du passerar om det finns några nyheter.

Hjärtstartare
Finns vid brevlådorna i entrén.
Vi kommer att ordna med instruktör för att lära oss mer hur man använder den.
En bra länk, det finns fler, som visar hur man gör.

https://www.youtube.com/watch?v=d6BsIcyxczY

Brandsläckare
Finns innanför dörren till trapphuset i entrén, samt i källargången

Hyreslokalen 
Earin AB är hyresgäster from hösten -22. 

Cyklar
För att rensa upp bland gamla cyklar, så att vi kan erbjuda fyra platser för lådcyklar, månadskostnad 200kronor/lådcykel.
Under vecka 19 kommer cyklar som fortfarande har röd-vita plastband kvar att flyttas till låst källarrum, för att i oktober borttransporteras. Behöver du komma åt din cykel efter nästa vecka, kontakta styrelsen@brfmidskeppet.se
Vill du hyra plats för lådcykel kontakta styrelsen@hogmasten.se