Information till medlemmar/hyresgäster:
Ny rutin för betalning av avi/hyra 
Du kommer att från september 2021*, få dina avier månadsvis, och första aviseringen är en pappersavi.
(*avseende oktober avgiften/hyran) 
Information om hur ändring av betalningssätt går till, beskrivs utförligt av Örehus, i Nyhetsbrev 2021-09-09.

Även våra Nyhetsbrev kommer endast att distribueras via samma portal, troligen under hösten/vinter - 21.

För Årsredovisning 2020, se längst ner på sidan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Teknisk förvaltning/Felanmälan/Jour:
Tänk på att anmäla fel så fort ni upptäcker det. 
Är det av akut karaktär, t ex vattenläcka ska ni alltid ringa aktuellt jour bolag. 
Om felet beror på er eller tillhör ert ansvarsområde, står ni för kostnaderna.
Skrmavbild 2020-03-22 kl 141642png


Kom ihåg att titta in på vår hemsida: http://hogmasten.se 
Kontakt med styrelsensker via styrelsen@hogmasten.se
 

Årsredovisning år 2019 Brf Högmasten.pdf
Årsredovisning Brf Högmasten 2020.pdf