Nyhetsbrev kommer efter den 2021-03-27, endast anslås i hissarna samt på denna sida Nyheter.
Utskick till varje medlem upphör.

Senaste Nyhetsbrev till alla medlemmar har skickats ut och anslagits i hissarna den 2021-03-17 

För Årsredovisning 2019, se längst ner på sidan (När ny årsredovisning finns, läggs den förra i arkivet)

-------------

Teknisk förvaltning/Felanmälan/Jour:
Tänk på att anmäla fel så fort ni upptäcker det. 
Är det av akut karaktär, t ex vattenläcka ska ni alltid ringa aktuellt jour bolag. 
Om felet beror på er eller tillhör ert ansvarsområde, står ni för kostnaderna.
Skrmavbild 2020-03-22 kl 141642png


Kom ihåg att titta in på vår hemsida: http://hogmasten.se 
Kontakt med styrelsensker via styrelsen@hogmasten.se
 

Årsredovisning år 2019 Brf Högmasten.pdf