Brf Högmasten Stadgar enligt 2018-11-01

Klicka på länken, för att komma till Brf Högmastens stadgar, godkända av Bolagsverket

STADGAR 

https://www.dropbox.com/s/r36v0qbsee5uj73/2018-11-01%20Stadgar%20registrerade%20H%C3%B6gmasten_Signe...