FAQ

Uppdaterat senast: 2023-06-20

1. Föreningens namn: Brf Högmasten

2. Föreningens organisationsnummer: 769625-5525  

3. Fastighetsbeteckning: Dockporten 5  

4. Adresser: Dockgatan 27 samt Dockgatan 29, 211 12 Malmö

5. Förvaltare: NABO fastighetsförvaltning.  Sekant kontakt vid akut felanmälan

6. Styrelsen: /styrelsen

7. Stadgar: /stadgar

8. Trivselregler: /trivselregler 

9. Policys:  Ingen information

10. Årsredovisningar: Senaste årsredovisning återfinns under "Nyheter" övriga  samlade i "Arkiv"

11. Byggår: 2015  

12. Föreningen bildas: 2012

13. Tomträtt: Föreningen äger sin mark och således utgår ingen tomträtt

14. Antal lägenheter: 39 st bostadsrättslägenheter på totalt 3467 kvm

15. Antal lokaler: 1 st hyresrättslokal på totalt 146 kvm. Hyresgäst Earin AB

16. Gemensamhets lokaler: Gästlägenhet gemensamt med grannföreningen Midskeppet, hyra utgår med 250 kr/natt och bokas digitalt via föreningens hemsida, se flik Gästlägenhet.
Med grannföreningen Midskeppet delar vi även garaget och Midskeppets innergård.

17. Parkering: 32 p-platser för bil (800 kr/mån), fyra p-platser för MC (300 kr/mån) samt fyra angivna platser för lådcykel (200kr/månad) i garaget. Föreningen har även 2 fasta parkeringar utomhus vilket är reserverade till hyresgäst av affärslokalen. Varje lägenhet får maximalt ha en plats per lägenhet (så länge kö finns). Kön hanteras av vår ekonomiska förvaltare NABO. Uppsägningstid av parkeringsplats är tre (3) månader. Som medlem kan man ställa sig i kö först efter man flyttat in. Föreningen städar garaget en gång/ år, oftast sker detta i maj, alla fordon måste då köras ut ur garaget.

Policy för ladd stationer, antagen i juni 2023. 
Bakgrund
Det finns för närvarande nio laddstationer i garaget. Sju av dessa laddstationer är delbara, vilket innebär att de kan nås från två parkeringsplatser. Vid mötet i parkeringsgaraget den 8 mars 2023 var det uppslutning kring förslaget att dela laddstationer med utgångspunkt från nedanstående skiss. Förslaget ska testas under sex månader varefter utvärdering ska ske.
Regelverk
Eftersom antalet laddstationer i parkeringsgaraget är begränsat kan två elbils användare behöva dela på en ladd station. Den ena användaren har rätt att nyttja ladd  stationen på jämna datum (2, 4, 6 etc). Den andra användaren har rätt att nyttja laddstationen på udda datum (1, 3, 5 etc).
Till varje ladd station knyts två närliggande parkeringsplatser, som är reserverade för laddstationens två användare. De datum då man har rätt att nyttja laddstationen ställer man som huvudregel sin bil på den parkeringsplats som ligger närmast ladd stationen. Eftersom man kan nå laddstationen från BÅDA parkeringsplatserna är det dock inget absolut krav på att flytta sin bil varje dag. Klockan 08.00 varje dag påbörjas en ny dagcykel.
I och med att det bara är två användare av varje laddstation kan dessa inbördes avtala om fördelningen av laddstationen utan att någon annan, exempelvis styrelsen eller annan användare, behöver involveras.
Skulle man ha ett AKUT behov av att ladda sin bil, men inte ha tillgång till sin egen laddstation, är detta möjligt på plats nummer 1, som inte är öronmärkt för någon särskild användare. Det är då givetvis viktigt att man flyttar sin bil så snart den laddats färdigt.

Nedan finns en skiss över parkeringsgaragets mellersta parkeringsutrymme och som visar de nio laddstationerna och de parkeringsplatser som disponeras av användare av laddstationerna.
Skarmavbild 2023-06-20 kl 153637png
För närvarande är behovet inte så stort att alla laddstationer behöver delas mellan två användare. Först delar parkeringsplats 2 och 2 laddstation 2. Uppstår ytterligare behov delar parkeringsplats 3 och 3 laddstation 3 o.s.v. Om det finns särskilda skäl, exempelvis för den som har laddhybrid och därför oftare har behov av att kunna ladda sin bil, kan avsteg från ordningsföljden behöva ske.

Att hyra en parkeringsplats i garaget kostar för närvarande 800 kr/månad. För hyra av parkeringsplats med tillgång till laddstation tillkommer 175 kr/månad samt kostnaden för användarens elförbrukning

El: Enhetsmätning av el sedan 2017 och därmed upphör fakturering från nät- och energileverantörer. Faktisk förbrukning läses av kvartalsvis och faktureras på hyresavi månaden efter. Eftersom föreningen numera har rörligt elpris kommer kostnaden för hushållselen att baseras på ett genomsnitt av det pris som föreningen betalat för elen de senaste tre månaderna. (Ex. förbrukning för sep, okt och nov faktureras på december).
För information ska inomhustemperatur mätas 1,5meter ovanför golvet och minst 1meter från yttervägg.Vid försäljning regleras kvarvarande förbrukningsavgifter genom att medlemmar gör upp mellan varandra. 

18. Vad ingår i månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme samt kallvatten. Därtill debiteras varmvatten samt bredband/tv och el till självkostnad. Första månaden i varje kvartal debiteras föregående tre månaders kostnader för vatten och el. 

19. Kabel-TV: Finns ej, men vi har IP-tv istället. Vi samarbetar med Telia och har ett utbud bestående av Telias Lagom inkl. Dansk TV 1 och Dansk TV2. Önskas fler kanaler kan respektive medlem med lätthet själv välja till fler kanaler genom att ta kontakt med Telia. Pris se nedan, bredband.

20. Internet/bredband: Sedan starten tillhandahåller föreningen bredband i samtliga bostadsrätter genom avtal med Telia. Föreningen debiterar för nuvarande 250 kr/mån för bredbandet (bredband 250/100 MB/s, IP-telefoni samt Telia IP-TV med Lagom utbud inkl. DR1 och DR2).

21. Internet Telia: Vid försäljning av bostadsrätt måste respektive medlem kontakta Telia där man uppger datum för utflyttning. Den nya medlemmen måste efter inflyttning godkänna villkoren från Telia för att kunna börja använda bredbandsuppkopplingen. Till varje bostadsrätt tillhör en router, tv-box och fjärrkontroll som ska överlämnas vid överlåtelsen.


22. Brandsäkerhet:
Enligt lag ska det finnas brandvarnare i varje lägenhet, JM försåg varje lägenhet med minst en brandvarnare. Styrelsen råd är att ha en brandvarnare i varje rum samt att det åligger varje medlem att införskaffa brandsläckare och brandfilt för ökad säkerhet. 

23. Energideklaration:
Finns att hämta på www.Boverket.se alternativt kan det ses i huvudentré på den digital tavlan. 

24. Stadgar:
Föreningen beslutade om nya stadgar 2018-06-28 på en extra stämma med 100 % närvaro. 

25. Tvättstugor:
Finns ingen då samtliga lägenheter har tvättmaskin/torktumlare i egen regi.

26. Innergård:
Delas med grannföreningen, Brf Midskeppet.

27. Källarförråd:
Varje lägenhet har varsitt förråd, storlek varierar lite baserat på storlek på lägenhet. Uppdelat i 2 olika gångar och behörighet styrs utifrån vart ens förråd är.

28. Vindsförråd:
Finns ingen vind i föreningen och därmed finns inga vindsförråd.

29. Balkonger:
Finns för respektive lägenhet i varierande storlek efter arkitekten Gert Wingårdh ritning.  
Grillning på balkong/uteplats får endast ske med el–eller gasolgrill. Ej kolgrill. All grillning bör ske med största aktsamhet med hänsyn till såväl grannar som brandsäkerhet.
Vid byte av lampa på balkongen är det viktigt att samma lampa sätts i så att vi får samma ljus på balkongerna. Det ska vara: Osram Halopar 230lm 2700K GU10 35W (Dimbar)

30. Porttelefon: Du anmäler till styrelsen vilket mobilnummer som du vill ha porttelefonen kopplad till. Två olika nummer är möjligt per lägenhet. När porttelefonen ringer din mobil kan du prata med den som står vid entrén och känner ni dem, trycker du fram sifferknapparna på din mobil och trycker en gång på siffran "5", om samtalet kopplas ner har dörren öppnats.

31. Återvinning/avfallshantering:
Detta är en viktig del av föreningens miljöarbete men även för bibehålla en låg avgift. Styrelsen arbetar med en så effektiv sophantering som möjligt men är beroende av alla medlemmars hjälp. Restavfall är en liten del av allt vi slänger och alla uppmanas att trycka ihop sina sopor så mycket det går (så vi inte betalar för att transportera luft) och det är enligt lag krav på källsortering för privatpersoner.  


RENOVERINGAR

32. Tappvattenledningar kök och badrum: Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. 

33. Avloppsstammar kök och badrum: Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018.

34. El i fastigheten: Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. 

35. Tak: Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. 

36. Fasad:
Tegelskivor i skimrande vitt som ska föreställa fiskfjäll, detta syns från distans och vid kvällsljus. Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018.

37. Fönster:
Trä på insida och aluminium på utsida. Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018.

38. Trapphus:
Finns ett trapphus. Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. 

39. Hissar:
Finns 2 stycken hissar i föreningen, den vänstra är lite djupare. Medlem uppmanas att inte trycka på bägge hissar. Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. 

40. Uppvärmning:
Fjärrvärme. Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. Då föreningen är ny dröjer det tills detta behöver åtgärdas.

41. Ventilation:
FTX ventilationssystem. Föreningen följer den upprättade underhållsplanen som togs fram 2018. Då föreningen är ny dröjer det tills detta behöver åtgärdas.

42. Planerade renoveringar:
Föreningen har sedan 2018 en utarbetad underhållsplan som styrelsen följer noggrant. Då fastigheten, för närvarande, är ny finns ingen större renovering planerad.

43. Pågående renoveringar:
Inga.

 
EKONOMI

44. Avgiftshöjningar/sänkningar: Enligt nyhetsbrev 2024-01-15.

45. Gemensamhets debitering:
Föreningen tillhandahåller bredband/IP-tv/IP-telefoni till alla bostadsrätter till självkostnadspris. Gemensamhets el/enhetsmätning drift sattes 2017 och föreningen är numera den som fakturerar för elen till samtliga medlemmar. Vid överlåtelse regleras kvarvarande förbrukningsavgifter mellan medlemmar själva.

46. E-faktura & Autogiro:
Via NABO och din internetbank erbjuds enklare betalningsmöjlighet, föreningen förespråkar E-faktura.

 
MEDLEMSKAP

47. Skickas till:  NABO Fastighetsförvaltning AB nabo.se/kontakt
010-288 00 27 månd-fred 09.00- 12.00 


48. Att tänka på innan godkännande: Föreningen gör kreditupplysning samt kräver arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationer för samtliga sökande där kreditupplysning inte räcker. Enligt våra stadgar så ska den/dem som köper även vara dem som bor i huset.

49. Kontraktsskrivning:
Steg 1 - Vid val av försäljning av er bostadsrätt är det viktigt att allt går rätt till. Medlem väljer själv om de säljs via mäklare eller själva.

50. Tillsyn:
 Steg 2 - Den enkla okulära tillsynen (ej att förväxla med besiktning vilket vi INTE gör) över föreningens ägandedelar skall bokas i god tid innan efterföljande steg. 

51. Medlemskap:
Steg 3 - Beviljas eller avslås på respektive styrelsemöte och är baserat på kreditupplysning samt godkänd enkel okulär tillsyn i bostadsrätten. Styrelsemöten äger rum ca 5 ggr/år5

52. Information från Brf & styrelsen: Steg 4 - Information från styrelsen sker via digitala medlemsbrev. . För att säkerställa att du som ny medlem får del av vår information, skicka din mailadress till styrelsen@hogmasten.se 

53. Bankmöte:
Steg 5 - Säljare och köpare samt eventuell mäklare gör upp affären på banken. De sista betalningarna görs (tänk på månadsavgifterna, el-, vatten och bredband/tv kostnaderna här) och kvittenser bytes mot nyckelbrickor.

54. Pantsättnings avgift:
Är 1% av ett prisbasbelopp och betalas av köparen (455 kr 2018 års avgift).

55. Överlåtelseavgift:
Är 2,5 % av ett prisbasbelopp och betalas av köparen (1137,50 kr 2018 års avgift).

56. Medlemsavgift:
Utgår ingen medlemsavgift då vi är en självständig privat bostadsrättsförening.

57. Kontaktperson vid frågor:
styrelsen@hogmasten.se 

58. Fjärrkontroll till garaget, ska lämnas till aktuell ordförande med ett mail till styrelsen innan, att så kommer att ske. Om det är så att nästa person som flyttar in ska ha den ska den överlämnas till dem med info till styrelsen att så sker.

59.  Bolån. Kontakta vår ekonomiska förvaltare NABO (kontaktinformations finns på tavlan vid entrén eller . Ett lägenhetsutdrag ska bifogas låneansökan. nabo.se/kontakt

60. Bostadsrätts tillägget 

Styrelsen har efter votering på årsmötet 2021 sagt upp «Bostadsrättstillägget» på föreningens försäkring, på grund av att självrisken på denna var väldigt hög (över 20 000 kr) och som betalas av medlemmen vid skadetillfället.
Det är därför av största vikt att alla medlemmar säkerställer att hemförsäkringen innehåller ett ”Bostadsrättstillägg” per den 1 juli- 2021
Om detta inte sker innebär det att man är underförsäkrad för skada på fast inredning, ex. ytskikt på väggar, golv, sanitetsporslin och vitvaror.

Slutsats, komihåg att se till att du har bostadsrättstillägg i din hemförsäkring, annars får du själv stå för hela kostnaden om skadan är framme.

61. Lägenhetsöverlåtelse
, då ska i lägenheten finnas:
En router, vit wifi router Plus Telia
En Tv box, ARRIS
En skötselpärm, i original från JM
Tre taggar 
Tre lägenhetsnycklar

SLUTLIGEN

62. Vad vill vi lyfta fram med Brf Högmasten:
Styrelsen har under sina första år upprättat många åtaganden som kommer gynna föreningen långsiktigt ex. sett över flertal avtal, laddstolpar till elbilar, tagg läsare istället för nycklar (även postboxar öppnas med tagg), utarbetade rutiner m.m.  
En tydlig gemenskap finns i föreningen och tillsammans utvecklar vi alla föreningen, det var t.ex. 100% närvaro på stämman 2018 som röstade igenom nya stadgar.

63. Boende- och Skötselpärm:
Föreningen har en boende- och skötselpärm som tillhör varje bostadsrätt, här hittar man det mesta och är till för att skapa en långtgående relation mellan föreningen och medlemmarna. Denna skall läsas av alla som är medlemmar och uppdelad i flera kapitel. Denna härstammar från JM tiden.

64.
Information och kommunikation
Information och kommunikation mellan styrelsen och medlemmar sker till stor del via Nyhetsbrev som skickas till samtliga medlemmar efter varje styrelsemöte. Informationsskärm i entrén används också för att snabbt sprida nyheter. Samt hemsidan.
För frågor, titta gärna först igenom hemsidans olika punkter och FAQ, och även stadgar. 
Meddelanden skickas till styrelsen@hogmasten.se

65. Badrum:
Tänk på att badrum skall vara fackmannamässigt utfört. Blir det en skada där skadan uppstått pga. dåligt fuktskydd kommer föreningen kräva ersättning för våra kostnader, allt enligt lag och stadgar.

66. Brevlådor: Skylt " Tack ingen reklam och gratistidningar" beställs via styrelsen@hogmasten.se

67. Övriga frågor: Ber er maila styrelsen@hogmasten.se Så ska vi göra vårt bästa för att svara på frågor som styrelsen ansvarar för, dvs fastigheten och föreningens ekonomi.

68. Annonsering & Försäljning av "lösöre" från din lägenhet, rekommenderas att du annonserar på marketplace eller annan hemsida för handel i närområdet. Föreningen hanterar inte detta, varken i nyhetsbrev eller via anslag i våra gemensamma utrymmen.


                             

Bilparkering är en viktig del för oss boende. Här nedan följer vad som gäller för parkering, BRF Högmasten
Vår policy är upprättad av styrelsen utifrån de principer som återfinns i föreningens stadgar. Den främsta är lika behandling, vilket innebär att alla medlemmar har samma rättigheter som skyldigheter och ingen gynnas på annan medlems bekostnad.

- Medlem i BRF Högmasten som är folkbokförd på adress i föreningen kallas boende.
- Boende ska äga och bruka fordonet som parkeras på platsen (leasing-, förmåns- och tjänstebils avtal jämställs med ägande).
- Med fordon avses normalfallet bil. Övriga fordon anses som alternativa färdmedel.

1. Rätt att hyra parkeringsplats tillkommer lägenhetsinnehavare boende inom BRF Högmasten. Hyresavtal gäller tills vidare och sägs upp med automatik vid försäljning av lägenheten.
2. Grundregel vid fördelning av platser är en (1) parkeringsplats, likställs med parkeringsplats, per lägenhet enligt en gemensam kölista för samtliga platser som Brf Högmasten har till sitt förfogande inom garaget.
3. Den som avvisar erbjuden plats kan stå kvar i kö, men placeras sist. 

4. Uthyrning i andra hand av parkeringsplats är ej tillåtet.
5. Parkeringsdelning är tillåten och uppmuntras. Om du under en begränsad tid ej behöver nyttja hyrd parkering kan den med fördel lånas ut till annan boende i föreningen.                                                                                           
6. Fordon som nyttjar parkeringsplats skall vara inregistrerat, besiktigat, skattat och försäkrat.
7. Vid upphörande att äga eller disponera motorfordon av parkeringsplats, ska parkeringskort och fjärrkontroll återlämnas till föreningen. 

8. Fordon får endast parkeras på anvisade platser:
- Besökande, hänvisas till allmän parkering
- Övrig, hänvisas till allmän parkering
9. Alternativa färdmedel hänvisas till av föreningen anvisad plats.
10. Fordon som läcker olja/bränsle eller andra vätskor skall omedelbart tas omhand. Om så inte sker kommer rengöring/sanering ske på hyrestagarens bekostnad. 

11. Uppstår överskott på platser inom området, medges hyra av en (1) extra parkeringsplats per lägenhet. Extra parkeringsplats hyrs med särskilt uppsägningsvillkor innevarande månad plus två månad, vilket innebär att när efterfrågan från hyresgäst utan parkeringsplats uppstår hanteras ärendet av vår leverantör av administrativa tjänster och uppsägning kan tidigast ske den första dagen i nästkommande månad. De extra parkeringsplatserna är enbart till för lägenhetsinnehavarens eget bruk och får inte användas som ”gästparkeringsplats”.
– Vid uppsägning av ”extra” parkeringsplats följs principen ”sist in, först ut”.
12. Den som efter styrelsens godkännande hyr ut lägenhet i andra hand, har inte rätt att behålla parkeringsplats eller garage under den tid som styrelsen beviljat uthyrning av lägenhet i andra hand utan får ställa sig på nytt i kö vid återkomst.
13. Vid misskötsel av regelverket har styrelsen rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan

Kölista för parkeringsplatser hanteras av NABO. Kontakta NABO Fastighetsförvaltning för anmälan eller ändring. nabo.se/kontakt 

BRF Högmasten
Styrelsen