Valberedning
Lage Persson och Hans Petersson

Kontakt via styrelsen@hogmasten.se 
Attention Valberedningen