Gästlägenheten 
Gästlägenheten har i samband med installation av "tag-system", även fått ett nytt bokningssystem. Det innebär att ni kommer in i gästlägenheten under den eller de dagar ni bokat med er tag. Det innebär även att ni kommer att bli fakturerade på hyresavin i efterhand. För de medlemmar som bokat gästlägenheten fram över, är era bokningar överförda i det nya systemet. Bokningstid fr.o.m. nu, är från kl: 12:00 – 11:59, den dag bokningen avslutas.


Ni kan boka från er dator eller smartphone. Ni loggar in på länken nedan, och anger ert lgh nummer, fem (5) siffror, och det lösenord som kommunicerats i nyhetsbrev 2017-03-16. Ni bör, när ni kommit in på er sida, ändra ert lösenord.
http://81.225.233.101/m5webbokning/. När ni kommit in på er sida, finner ni fyra (4) flikar.

Info: Bokningsregler, som beskriver de regler som gäller för gästlägenheten.

Min sida: Här syns dina bokningar.

Boka: Kalendern, med röd pelare för upptaget, och grön för att det är ledigt.

Inställningar: Visar din användarinformation, såsom e-mail, tfn nummer och lösen. Här kan du byta lösenord, om du vill.

OBS!
Glömmer ni något får ni maila styrelsen som tar kontakt med er inom ett par dagar!